Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran je zajednički strateški dokument razvoja prometnog sustava Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije, koje zajedno čine funkcionalnu regiju Sjeverni Jadran.

funkcijonalne regije.png

Funkcionalne regije su regije s visokom razinom prometne interakcije, a definirane su Strategijom prometnog razvoja RH 2014.-2030., odnosno Strategijom prometnog razvoja RH 2017.-2030. izrađenom nakon usklađivanja s Nacionalnim prometnim modelom dovršenim u 2016. godini.

 

Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran je dokument koji dugoročno sagledava i definira razvoj prometnog sustava (20-30 godina) te je u potpunosti sukladan svim strateškim dokumentima na europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.

Sa stanovišta prometnog planiranja Glavni plan će biti bazni dokument za promišljanja razvoja prometnog sustava sukladnog prostornim mogućnostima, zahtjevima gospodarstva i potrebama stanovništva.

Predstavlja dokument temeljem kojeg će se u budućnosti financirati projekti iz domene prometa, osobito kada je riječ o sredstvima EU.

Realizacijom ovog projekta budući razvoj prometnog sustava funkcionalne regije biti će integriran u jedinstveni strateški dokument, koji će u konačnici biti čvrst temelj za provođenje prometnih projekata odnosno konkretnih prometnih zahvata koji će pridonijeti gospodarskom razvoju i boljem standardu stanovnika funkcionalne regije Sjeverni Jadran.