Izrada Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran temelji se na partnerstvu 3 županije: Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije koje zajedno čine funkcionalnu regiju Sjeverni Jadran.

Nositelj projekta je Primorsko-goranska županija, a Istarska i Ličko-senjska županija su projektni partneri.

''Ovo je odličan primjer projektnog savezništva triju županija u izuzetno važnom dokumentu, koji definira dugoročni razvoj prometnog sustava s ciljem stvaranja konkurentnog gospodarstva i njime se objedinjavaju i lučki bazeni, aerodromi, glavni željeznički koridori, mreža cesta i autocesta, sva prometna infrastruktura koja povezuje 3 županije.''

Zlatko Komadina, Župan Primorsko-goranske županije

"Europa traži usklađenost planova, da mi najprije definiramo naše prioritete koji su usklađeni s europskim prometnicama. Nama su prioriteti bolje spajanje željezničkog i cestovnog prometa na Primorsko-goransku županiju, obnova željezničke trase kroz Istru i prometno povezivanje kroz zračnu luku."

Valter Flego, Župan Istarske županije

''Ovaj susret tri Župana kazao je da on pokazuje da su jedno tijelo kada je interes Hrvatske u pitanju te da žele regiju Sjevernog Jadrana gurati u tom smjeru. Ličko-senjska županija, rekao je Milinović, očekuje puno od ovog plana i infrastrukturne povezanosti.''

Darko Milinović, Župan Ličko-senjske županije