Strategijom prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2030. godine, Hrvatska je podijeljena na pet funkcionalnih regija, koje karakterizira visoka razina prometne interakcije unutar njihovog prostora, kako slijedi.

  • Središnja Hrvatska,
  • Istočna Hrvatska,
  • Sjeverni Jadran,
  • Sjeverna i Središnja Dalmacija,
  • Južna Dalmacija.

U svibnju 2016. godine županije partneri na projektu sklopile su Sporazum o partnerstvu na izradi Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran kao jedan od preduvjeta za prijavu na Javni poziv Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te provođenje projekta.

U kolovozu 2016. godine Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je Poziv za sufinanciranje izrade regionalnih prometnih masterplanova funkcionalnih regija Srednja Dalmacija, Sjeverna Dalmacija, Sjeverni Jadran i Istočna Hrvatska, u okviru ''Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020''; Tematski cilj 7.: Promicanje održivog transporta i eliminacije uskog grla u ključnim mrežnim infrastrukturama, a koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Kohezijskog fonda (KF). Slijedom navedenog poziva Primorsko-goranska županija je kao vodeći partner sukladno objavljenom Javnom pozivu započela s aktivnostima pripreme prijave na predmetni natječaj za izradu ''Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran''.

U prosincu 2016. godine Primorsko-goranska županija podnijela je prijavu na predmetni Javni poziv.

U međuvremenu je pripremana opsežna dokumentacija za pokretanje postupka javnih nabava. Postupci javnih nabava provedeni su u potpunosti sukladno načeku transparentnosti, u skladu sa svim zakonskim propisima, a putem objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

Nakon evaluacije prijave odobrena su bespovratna sredstva na temelju čega je sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava dana 19. travnja 2017. godine s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture te Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.