Izrađivači i provoditelji odabrani su temeljem transparentnog postupka javnih nabava objavljenih u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH (EOJN), vodeći se isključivo referencama i stručnošću kako bi se izradio kvalitetan prometni dokument koji će u konačnici biti i ogledni primjer kvalitetno izrađenog prometnog masterplana.

Odabran je tim stručnjaka iz svih relevantnih područja, a strukturu čine stručnjaci iz Hrvatske i inozemstva.

Za izradu Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran odabrana je Zajednica ponuditelja: UM i UM d.o.o., PTV Transport Consult GmbH (Njemačka), PNZ svetovanje projektiranje d.o.o. (Slovenija),Fakultet prometnih znanosti u Zagrebu, Građevinski fakultet u Zagrebu. Podugovaratelji Zajednice ponuditelja: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Ericsson Nikola Tesla d.d.

Za provođenje administrativno-tehničke pomoći i ex-ante evalucije projekta odabran je Deloitte savjetodavne usluge d.o.o.

Za provođenje postupka Strateške procjene utjecaja na okoliš (SPUO) i izrade Strateške studije utjecaja Glavnog plana na okoliš odabrana je Zajednica ponuditelja: EKONERG d.o.o. i EKO INVEST d.o.o.