Usvajanjem Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran na županijskoj skupštini Ličko-senjske županije dana 31. prosinca 2018. godine završen je postupak njegove izrade. Glavni plan su prethodno usvojile županijske skupštine Primorsko-goranske županije dana 29. studenog 2018. godine te Istarska županija dana 17. prosinca 2018. godine.

Analizirajući 108 hipoteza u domeni prometa, utvrđeno je 16 općih ciljeva i 84 specifična cilja te 26 općih mjera i 147 specifičnih mjera razvoja prometnog sustavakoje se odnose na prometne grane, urbani promet i javni prijevoz putnika.

Analiza obrazaca kretanja i poteškoća u prometu na području funkcionalne regije Sjeverni Jadran provedena je na temelju podataka iz dostupnih baza podataka i publikacija te anketiranjem 1.500 kućanstava, provođenjem oko 6.000 anketa vozača na cestovnim presjecima i kordonima, brojenjem putnika na stajalištima javnog prijevoza putnika, anketiranjem pružatelja usluga prijevoza robe, brojanjem prometa na 226 karakterističnih cestovnih presjeka i 100 raskrižja, utvrđivanjem brzine kretanja na karakterističnim dionicama ukupne dužine preko 100 km te izradom izvorišno-odredišnih matrica putovanja korištenjem dostupnih anonimiziranih masovnih skupova podataka dostupnih putem mobilnih telefona.

Paralelno s Glavnim planom izrađen je prometni model koji je usuglašen s Nacionalnim prometnim modelom. Svakoj partnerskoj županiji nabavljena je licenca programa za prometno modeliranje te je educirano više stručnjaka u svrhu ažuriranja i daljnjeg razvoja prometnog modela.

Izrada Glavnog plana okupila je mnoge predstavnike iz javnog, poslovnog i civilnog sektora sudjelovanjem u 13 radionica tematskih radnih skupina, na partnerskim vijećima triju županija te u sklopu javne rasprave.Oko 300 studenata i učenika s Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Veleučilišta u Rijeci, Prometne škole u Rijeci, Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću i Otočcu, Fakulteta ekonomije i turizma Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i Studentskom centru u Puli i dr. uključeno je u provođenje terenskih istraživanja koja su ponudila argumente za prihvaćanje ili odbacivanje hipoteza.

Realizaciju ovog projekta omogućila su sredstva u iznosu oko 9 mil. kn koja su većinom osigurana iz Kohezijskog fonda. Završetkom izrade Glavnog plana ispunjen je jedan od bazičnih preduvjeta za daljnje povlačenje europskih sredstava.

Nova godina započela je novom perspektivom razvoja prometnog sustava koja će omogućiti nove projekte i nova partnerstva.

Glavni plan i sažetak Glavnog plana dostupni su na poveznici: https://www.pgz.hr/Dokumenti

 

Nazad na listu novosti