Tijekom ožujka i travnja provode se opsežna terenska prometna istraživanja na području obuhvata projekta Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran, a kako bi se provela aktivnost analize i ocjene postojećeg stanja. Istraživanja se provode tijekom karakterističnih dana izvan sezone (utorak/srijeda/četvrtak), dok će se neka istraživanja provoditi tijekom sezone.

Terenskom istraživanju prethodilo je terensko predistraživanje koje je provedeno u veljači.

U provođenju istraživanja sudjeluju brojni učenici i studenti iz tri županije: 90 studenata s Veleučilišta u Rijeci i Pomorskog fakulteta te 40 učenika Srednje prometne škole Rijeka; 40 studenata s Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću i vanjskih suradnika; 60 studenata s Fakulteta ekonomije i turizma Dr. Mijo Mirković u Puli.

Istraživanja obuhvaćaju:

 • brojanje putnika na gradskim linijama
 • brojanje putnika na prigradskim linijama
 • brojanje i anketiranje putnika na županijskim i međužupanijskim autobusnim linijama
 • brojanje i anketiranje putnika u vlakovima
 • brojanje prometa na raskrižjima
 • brojanje prometa na karakterističnim presjecima cesta
 • istraživanje brzine kretanja vozila na karakterističnim dionicama
 • anketiranje putnika na željezničkim kolodvorima
 • anketiranje putnika na autobusnim kolodvorima/stajalištima
 • anketiranje putnika u trajektnim lukama, pristaništima i katamaranu
 • anketiranje u kućanstvima
 • anketiranje na cestovnim presjecima i vanjskim kordonima
 • anketiranje pružatelja usluga prijevoza robe

Opsežna istraživanja biti će podloga za analizu i ocjenu postojećeg stanja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran, podloga za izradu prometnog modela te osnova za dokazivanje postavljenih hipoteza.

 

Nazad na listu novosti