Tijekom 28. i 29. svibnja 2018. godine u Novalji, Pazinu i Cresu održan je treći krug radionica Tematskih radnih skupina za projekt Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran, a kako bi se raspravilo o ciljevima i mjerama Glavnog plana. Ciljevi i mjere predstavljaju ključnu isporuku ovog dokumenta obzirom da će se iz istih u konačnici derivirati konkretni projekti koji će se moći provoditi i sufinancirati sredstvima EU i ostalim. Naime, Glavni plan kao krajnju isporuku sukladno smjernicama i metodologiji EU i strategiji prometnog razvoja RH ima ciljeve i mjere kojima su obuhvaćeni infrastrukturni, upravljački i organizacijski aspekti nužni za razvoj prometnog sustava. Konkretni projektni zahvati bit će u budućnosti predmet posebnih studija i analiza.

Ciljevi i mjere Glavnog plana obuhvaćaju opće za sve grane prometa te pojedinačne po svakoj grani prometa posebno.

Na radionicama su dionici opširno raspravljali o prijedlogu ciljeva i mjera te dali konstruktivne prijedloge, a stručnjaci iz tima Izrađivača Glavnog plana vodili su prisutne kroz opsežan dokument te su uvažili sve sugestije prisutnih dionika.

Nazad na listu novosti