U razdoblju od 17. do 24. travnja 2018. godine u Opatiji, Novom Vinodolskom i Pazinu, održan je drugi krug radionica Tematskih radnih skupina za projekt Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran, a kako bi se na temelju prethodno održanog kruga radionica na kojem su predstavljene i raspravljene radne hipoteze, utvrdilo i definiralo SWOT analizu prometnog sustava funkcionalne regije. Na tematske radne sastanke su pozvani predstavnici općina, prijevoznih operatera i drugi dionici povezani s projektom izrade Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran.

Dionici su zajedno s Izrađivačima Glavnog plana prošli kroz sve stavke opće SWOT analize kao i svake prometne grane posebno. Utvrdile su sve snage, slabosti, prilike i prijetnje za razvoj prometnog sustava funkcionalne regije. U okviru same Strategije prometnog razvoja RH izrađena je kratka SWOT analiza funkcionalne regije, no u ovom projektu ista je detaljno izrađena i temeljena na obradi hipoteza.

Susret dionika na radionicama rezultirao je konstruktivnom raspravom i zaključcima spram SWOT analize.

Nazad na listu novosti