U razdoblju od 02. do 05. srpnja 2018. godine u glavnim središtima funkcionalne regije Puli, Gospiću i Rijeci, održan je četvrti krug radionica Tematskih radnih skupina za projekt Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran, a kako bi se s relevantnim dionicima raspravilo o Nacrtu Glavnog plana.

Na tematske radne sastanke su pozvani su svi relevantni dionici uključujući i dionike izvan formalno imenovanih kao što su: predstavnici općina, prijevoznih operatera i drugi dionici povezani s projektom Izrade Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran. Objedinjeni sastanak radi lakše dostupnosti organiziran je u Rijeci za dionike užeg riječkog područja i za dionike Gorskog Kotara.

Nacrt Glavnog plana je dokument koji su sebi objedinjuje rezultate analize i ocjene postojećeg stanja, razrade hipoteza i u konačnici definiranje ciljeva i mjera te kao takav predstavlja podlogu za izradu Strateške studije utjecaja na okoliš Glavnog plana i isti se upućuje na javnu raspravu.

Prisutni dionici dali su svoj osvrt i zapažanja o Nacrtu Glavnog plana što je od strane Izrađivača prihvaćeno i integrirano u dokument.

Održanim radionicama zatvoren je ciklus Tematskih radnih skupina koje su ispunile svoj cilj i svrhu doprinosa svih relevantnih dionika izradi svrhovitog i kvalitetnog prometnog dokumenta.

 

Nazad na listu novosti